Nhà Xác Laptop-Laptop Cũ

Thống kê truy cập

Main Xác Macbook Pro A1286-A1278

4 Em A1286 date 2010-2011
1 Em A1278 date 2011
Rã Xác 5 em Macbook Pro đây
Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 2Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 4Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 6Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 8Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 10Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 12Rã Xác 5 em Macbook Pro đây - 14
Main Zin Chạy good
2010 i5 : 3,5 triệu no fix
2011 i7 : 4,5 triệu no fix
Bao text 1 tháng
anh em Cần gì alo
Liên hệ:
SĐT: 0988657270
Địa chỉ: 208A Bùi Thị Xuân-P3 Tân Bình